รหัสจังหวัด จังหวัด เขตสุขภาพที่ ติดตั้ง J2Claim ใช้งาน J2Claim วันนี้ Authen ทั้งหมด Authen วันนี้
10 กรุงเทพมหานคร 13 1 0 1,265 0
11 สมุทรปราการ 06 1 0 278 0
12 นนทบุรี 04 23 0 513 0
13 ปทุมธานี 04 38 0 3,477 0
14 พระนครศรีอยุธยา 04 0 0 1,905 0
15 อ่างทอง 04 0 0 11 0
16 ลพบุรี 04 0 0 94 0
17 สิงห์บุรี 04 0 0 18 0
18 ชัยนาท 03 0 0 10 0
19 สระบุรี 04 0 0 38 0
20 ชลบุรี 06 22 0 2,205 0
21 ระยอง 06 56 0 9,254 0
22 จันทบุรี 06 0 0 47 0
23 ตราด 06 0 0 15 0
24 ฉะเชิงเทรา 06 0 0 4,182 0
25 ปราจีนบุรี 06 25 0 430 0
26 นครนายก 04 0 0 69 0
27 สระแก้ว 06 89 0 40,205 0
30 นครราชสีมา 09 0 0 14,017 0
31 บุรีรัมย์ 09 0 0 148 0
32 สุรินทร์ 09 0 0 649 0
33 ศรีสะเกษ 10 221 0 56,757 0
34 อุบลราชธานี 10 306 0 46,416 0
35 ยโสธร 10 0 0 67 0
36 ชัยภูมิ 09 0 0 70 0
37 อำนาจเจริญ 10 0 0 56 0
38 บึงกาฬ 08 0 0 35 0
39 หนองบัวลำภู 08 37 0 2,482 0
40 ขอนแก่น 07 186 0 181,188 0
41 อุดรธานี 08 146 1 62,325 0
42 เลย 08 0 0 213 0
43 หนองคาย 08 11 0 383 0
44 มหาสารคาม 07 0 0 64 0
45 ร้อยเอ็ด 07 0 0 140 0
46 กาฬสินธุ์ 07 114 0 39,328 0
47 สกลนคร 08 152 0 159,245 0
48 นครพนม 08 147 0 45,711 0
49 มุกดาหาร 10 75 0 39,517 0
50 เชียงใหม่ 01 274 0 218,767 0
51 ลำพูน 01 38 0 19,240 0
52 ลำปาง 01 116 0 162,219 0
53 อุตรดิตถ์ 02 89 0 85,574 0
54 แพร่ 01 0 0 16 0
55 น่าน 01 0 0 32 0
56 พะเยา 01 0 0 59 0
57 เชียงราย 01 34 0 19,052 0
58 แม่ฮ่องสอน 01 56 0 41,414 0
60 นครสวรรค์ 03 72 0 15,852 0
61 อุทัยธานี 03 0 0 9 0
62 กำแพงเพชร 03 0 0 54 0
63 ตาก 02 70 0 34,061 0
64 สุโขทัย 02 29 0 18,059 0
65 พิษณุโลก 02 0 0 335 0
66 พิจิตร 03 0 0 37 0
67 เพชรบูรณ์ 02 127 0 108,959 0
70 ราชบุรี 05 99 0 39,270 0
71 กาญจนบุรี 05 0 0 88 0
72 สุพรรณบุรี 05 0 0 87 0
73 นครปฐม 05 0 0 79 0
74 สมุทรสาคร 05 13 0 861 0
75 สมุทรสงคราม 05 21 0 497 0
76 เพชรบุรี 05 46 0 3,272 0
77 ประจวบคีรีขันธ์ 05 70 0 29,779 0
80 นครศรีธรรมราช 11 160 0 26,253 0
81 กระบี่ 11 64 0 10,580 0
82 พังงา 11 67 0 16,383 0
83 ภูเก็ต 11 25 0 15,126 0
84 สุราษฎร์ธานี 11 71 0 17,666 0
85 ระนอง 11 48 0 9,923 0
86 ชุมพร 11 68 0 8,523 0
90 สงขลา 12 203 0 645,005 0
91 สตูล 12 43 0 95,532 1
92 ตรัง 12 1 0 439 0
93 พัทลุง 12 131 0 112,470 0
94 ปัตตานี 12 112 0 212,346 0
95 ยะลา 12 97 0 85,115 0
96 นราธิวาส 12 112 0 264,719 0