ลำดับ หัวข้อ ลิงค์
1. ผู้ใช้งานต้องทำการเพิ่มค่าพร้อม รหัส CODE ในหมวดค่าบริการใน JHCIS และบันทึกในช่องค่าบริการ
2. โปรแกรมจะทำการ Update ให้อัตโนมัติเมื่อติดตั้งไปแล้ว ในกรณีติดตั้งโปรแกรมใหม่ ห้าม ใช้ชุดตั้งเดิม(เก่า) มาติดตั้ง ให้ดาวโหลดชุดติดตั้งใหม่ทุกครั้ง
3. โปรแกรม J2Claim_RH12 ตามข้อกำหนดให้เท่านั้น
4. secureagent-1.1.1 Link
5. เว็บ health360 Link
6. VDO การตั้งค่าก่อนใช้งาน J2Claim_RH12 Link
7. VDO การใช้งาน Authenและดึงข้อมูล Authen มาตรวจสอบ ผ่าน J2Claim_RH12 Link
8. VDO การตั้งค่ายาในระบบ J2Claim_RH12 และสาเหตุยาแสดงในระบบน้อยกว่า JHCIS Link
9. VDO การส่ง 17แฟ้ม เข้า E-Clain ผ่าน J2Claim_RH12 Link
10. VDO แก้ปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลเข้า Moph Claim ไม่ได้ err = ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ  Link
11. คู่มือการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายปีงบ 2567 รพ.สต. ใน E-Claim & JHCIS & J2Claim_RH12  Link
ลำดับ หัวข้อ ลิงค์
1. เปิดไฟล์ ไม่ได้ให้โหลดไฟล์ FIX_เปิดไม่ได้_J2Claim.exe  คลิกขวารัน Admin ครับ  Link
2. ในกรณี โปรแกรม err ห้โหลดไฟล์ Uninstall_J2Claim_RH12.exe Link
3. ในกรณี อัพดด ไม่ได้ให้โหลดไฟล์ J2Claim_RH12.application Link
ลำดับ หัวข้อ ลิงค์
1. โปรแกรมปรังปรุงสิทธิใน JHCIS (3MENJ AUTHEN) Link
2. คู่มือ โปรแกรม 3MENJ AUTHEN Link
3. คู่มือ โปรแกรม 3menJ_Backup Link
4. โปรแกรมดูข้อมูลโอนเงิน J2Claim E-Budget Link
5. โปรแกรมคำนวนการรับ EPI Link
6. โปรแกรม OPP2010 Link